ONZE VISIE OP HUISARTSENZORG

GENERALISTISCH, PERSOONSGERICHT EN CONTINU
Wij delen onze visie op huisartsenzorg met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wij vinden dat u met alle vragen die u heeft op het gebied van uw gezondheid bij de huisarts terecht moet kunnen. Samen met u bekijkt de huisarts dan of hij of zij uw vraag kan beantwoorden of dat een verdere verwijzing noodzakelijk is. Wij denken dat het in uw belang is dat u zoveel mogelijk steeds bij dezelfde huisarts komt. De huisarts leert u dan kennen en dat is vaak belangrijk bij het beoordelen van uw klachten en bij het voorstellen van het beste behandelingsplan.

DESKUNDIGHEID
Wij zijn reguliere huisartsen en dat betekent dat u wij ons verplichten om ons regelmatig bij te scholen. Het betekent ook dat wij ons bij het vaststellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan zoveel mogelijk laten leiden door wetenschappelijk bewezen diagnostische hulpmiddelen en behandelingen. Pas als er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is zullen wij onze voorstellen baseren op onze professionele ervaring.

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
U mag van ons verwachten dat wij over de juiste attitude en communicatieve vaardigheden beschikken om respectvol en adequaat met u te communiceren.

Waar mogelijk betrekken we u actief bij de besluitvorming over eventuele behandeling en ondersteunen wij u bij het zelfstandig omgaan met (de gevolgen van) ziekte.

Wij kunnen u  voorlichting geven over de meeste aandoeningen, het te verwachten beloop en advies geven over de behandelmogelijkheden. Indien wij van mening zijn dat u een aandoening heeft die binnen afzienbare tijd vanzelf over gaat zullen wij u voorstellen gewoon af te wachten..

DE KRACHT VAN WERKEN IN EEN TEAM
Hierboven is al uitgelegd dat het onze voorkeur heeft dat u binnen onze huisartsenpraktijk een vaste huisarts bezoekt. Omdat wij allemaal naast ons werk in deze praktijk ook werken bij de universiteit kan het natuurlijk voorkomen dat u met een klacht die niet kan wachten door een van de andere huisartsen gezien wordt. Deze is er dan verantwoordelijk voor dat uw eigen huisarts volledig op de hoogte wordt gesteld van uw klacht en het voorgestelde beleid. Een voordeel van het werken in een team is dat de artsen elkaar kunnen raadplegen als een klacht of een vraag van een patiënt niet direct beantwoord kan worden. Ook kunnen de huisartsen ieder zich specialiseren in bepaalde aandachtsgebieden zodat de totale hoeveelheid kennis en vaardigheden in het team toeneemt. 

Telefoonnummer
043-3614646    
TOETS 1 VOOR SPOED

 Praktijkadres

De Beente 24
6229 AV Maastricht