De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

U kunt haar in de middag (vanaf 13.30 uur) ook bellen voor uitslagen van onderzoeken en medische vragen. Ook kan de assistente sommige medische vragen zelfstandig of na overleg met een van de artsen beantwoorden.

U kunt bij de assistente terecht voor diverse onderzoeken en (be)handelingen. Dit spreekuur verloopt uitsluitend op afspraak. Veel van deze onderzoeken worden op advies van de huisarts door de assistente uitgevoerd.

 • controle urine
 • controle bloeddruk
 • aanstippen wratten
 • geven van injecties
 • zwachtelen van benen
 • het aanleggen van een enkeltape
 • verzorgen van wonden
 • maken van uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • uitspuiten van oren
 • controleren van de bloedsuiker
 • het maken van een hartfilmpje
 • het afnemen van een gehoortest
 • doppleronderzoek van de bloedvaten
 • het verwijderen van hechtingen

SPOEDLIJN
043-3614646    toets 1

 Praktijkadres

De Beente 24
6229 AV Maastricht